Affärsidé

Affärsidé
"Vi skall vara företagsledningens och ägarnas strategiska Coacher och samarbetspartners i frågor som rör framtid och ökad lönsamhet.
Vi arbetar med ett så stort personligt engagemang att det leder till välmående och tillfredsställelse för de människor vi arbetar med och för".
 
Budskap
 ”Man måste alltid betrakta företaget ur kundens och marknadens perspektiv och utifrån detta skapa förutsättningar för fler och lönsammare affärer” 
 

 
 Business idea
" We shall be the strategic Coaches and partners to the management and owners in questions regarding the future and increased profitability. We work with such great personal engagement that it leads to well beeing and satisfaction for the people we work with and for".
 
Mission
"One must always monitor the company from the perspective of the customer and the market and from this view create opportunites to make more and more profitable business."

Growing business is a driving force for Coacharna