Det är vi som är Coacharna

Coacharna Claes-Martin Sterner och Jan Magnusson har lång erfarenhet av lednings- och utvecklingsfrågor i internationella företag.

_________________________________________________________________________________________________________________

The Coaches Claes-Martin Sterner and Jan Magnusson have broad experience from strategic management and development issues in international companies.

Jan Magnusson

VD i flera företag med egna produkter och omfattande handel och export. Specialist på utveckling av entreprenörsföretag. Arbetat mycket med ledningsgrupper och individutveckling samt produkt- och marknadsutveckling. Jan har en mycket bred kunskap om och brett kontaktnät i "Gnosjöregionen".

__________________________

Managing director in several companies with own products and broad internatinal trade. Specialist in the development of entreprenuerial companies. Many missions in the development of managment groups and individuals. Jan has a broad knowledge about and contacts in the swedish industrial region "Gnosjöregionen".

Claes-Martin Sterner

Internationell VD och lednings-erfarenhet. Arbetat i tillverkningsindustrin med helhets-perspektiv och logistik - IKEA. Etablerat tillverkande bolag i Europa, Kanada och Kina. Stort upparbetat kontaktnät i Kina. Claes-Martin har dessutom erfarenhet från ett flertal turn-around uppdrag.

___________________________

International engagements and long management experience. Worked in the manufacturing industries with broad managment responsabilities and logistics - IKEA. Established several manufaturing companies in Europe, Canada and China. Large network and contacts in China. Experience from several turn-around managment missions

Coacharna is a protected and registred trade mark