Referens - Gislaved Gummi AB

 

Projektbeskrivning och resultat

”Vi hade problem med vikande försäljning och sämre lönsamhet på ett av våra produktområden. Vi engagerade Coacharna som snabbt och effektivt genomförde ett antal kundintervjuer och definierade nya affärsmöjligheter. Vi lät sedan Coacharna driva arbetet med förnyelse av vår organisation och vårt marknadsarbete. Idag har vi god tillväxt och lönsamhet på detta produktområde. Coacharna har definitivt stor del i vår positiva utveckling.”

2010 Lars-Åke Bylander

__________________________________________________________________________________________

Project description and result

"We had problems with slowing sales and lower profit on one of our product divisions. We engaged the Coaches who fast and efficienly made a series of customers interviews and defined several new business opportunities. We also let the Coaches lead and enforce a new organisation and renew our customer- and marketing work. Today this product division shows good growth and increased profit. The Coaches have to a great deal contributed to our positive development."

2010 Lars-Åke Bylander

Lars-Åke Bylander, CEO, Gislaved Gummi AB