Vi skapar fler och bättre affärer

Coacharna Affärsutveckling är ett företag som drivs av Claes-Martin Sterner och Jan Magnusson.

Coacharna arbetar med avancerad affärsutveckling med inriktning på marknads- och försäljningsutveckling samt utveckling av företagets organisation.

I våra marknadsrelaterade projekt utgår vi alltid från kundens och marknadens krav och behov. Därför startar vi i regel våra uppdrag med att göra djupintervjuer med kundernas nyckelpersoner. Utifrån detta skapar vi handlingsplaner och driver konkreta aktiviteter. Vi coachar även lednings- och säljpersonal.

Resultatet i projekten har ökat affärerna och förbättrat lönsamheten för våra kunder.

 Långsiktig lönsamhet kräver löpande, tillförlitliga beslutsunderlag och styrmedel för att säkerställa god  kommunikation och kontroll. I dessa projekt utgår vi från kundens befintliga informationsystem och intervjuer med ledningen kring behov av information. Utifrån genomförd analys driver vi konkreta aktiviteter för att skapa ett löpande informationsflöde som motsvarar verksamhetens behov för god kommunikation och kontroll.

Resultaten i projekten har avsevärt förbättrat bolagens möjlighet att ta löpande beslut i rätt tid. 

Coacharna har även lång erfarenhet av att göra affärer med Kina. Vi har assisterat många svenska företag vid etablering i Kina. Vi utför även konkreta inköpsuppdrag och hjälper er att etablera försäljning på den kinesiska marknaden.

 


 

Coacharna Business development is a company owned and operated by Claes-Martin Sterner and Jan Magnusson.

The Coaches work with advanced business development within sales and marketing and financial control.

In market related projects the starting point is always the demand of the customer and the market. Therefore we always want to start our projects with a deep interview of the key persons at the customer company. From the result of these interviews we create and initiate concrete development plans. We also conduct coaching for sales-, marketing and management people.

The result of our projects is increased business and improved profit.

Long term profitability needs, continuously, decision support and instruments to control the business. In these projects we start from the actual status of systems and interviews with the management team to identify the needs of information. From the analysis we create and initiate projects to fulfill the demands of information.

The result is better  control and possibility to react fast and take confident decisions and actions

The Coaches have a long experience in doing business in China. We assist many swedish companies in establishing in China. We also offer concrete purchase missions as well as establishing sales of your products on the chinese market.

Our vision is to create as good profitability and satisfacton as possible for our business partners